Programm

Der Mollerkoller macht Sommerpause bis Dezember 2022


Weitere Veranstaltungen im Sommer:

17.06.-26.06.22 - Just for Fun Express 80s
01.07.- 03.07.22 - 13. Forum Strassentheater beim Heinerfest
03.08.- 04.09.22 - 29. Just for Fun Straßentheaterfestival Darmstadt
25.08.- 28.08.22 - Absolventenshow Artistenschule Berlin, Knabenschule
03.11.-06.11.22 - Varieté Extra 2022, Knabenschule
oder www.herbertfaulhaber.de